AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Vissza a kezdőlapra

Adatvédelmi nyilatkozat

Az AOK védi a személyes adatokat, és tájékoztatást ad arról, hogy milyen adatokat tárol el, és azokat hogyan használja fel. Az AOK betartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásokat. 

Fontos számunkra, hogy Ön folyamatosan tisztában legyen azzal, hogy mikor és milyen adatokat tárolunk el, és azokat milyen célra használjuk fel. Az alábbiakban a honlap használata során végzett adatkezelési tevékenységeket mutatjuk be Önnek. A honlapon keresztül elérhető adatbeviteli űrlapok mindegyike egy külön, konkrét adatvédelmi tájékoztatót tartalmaz. Az adatvédelmi jogaival kapcsolatos tájékoztatást az egyes oldalak végén, az „Adatvédelemmel kapcsolatos jogok” pont alatt találhatja meg. 

Ha kérdése vagy megjegyzése merülne fel adatvédelmi tájékoztatásunkkal kapcsolatban, akkor ezt bármikor megoszthatja velünk az alábbi elérhetőségeink segítségével. 

Felelős szervezet és elérhetőségek

A honlap használatával összefüggő adatkezelésért az „Adatvédelmi jogok“ pontban megnevezett AOK felel. Ezt a részt itt, vagy a honlap végén találhatja meg. Ott találhatja meg elérhetőségeinket, valamint a hatósági adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatait.  

A honlap megnyitása és használata

Az AOK részére egy németországi székhelyű tárhely-szolgáltató gyűjt adatokat, a szolgáltatás üzemeltetésére szolgáló szerverre irányuló minden egyes szerverhozzáférésről (úgynevezett szerver naplófájlok). A hozzáférési adatok közé ezek tartoznak: 

  • a megnyitott honlap neve, 
  • fájl, 
  • a megnyitás dátuma és ideje, 
  • átvitt adatmennyiség, 
  • a sikeres megnyitással kapcsolatos üzenet, 
  • böngészőtípus, valamint -verzió, továbbá a felhasználó operációs rendszere, 
  • hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal), 
  • IP-cím és a lekérdező szolgáltató.

A naplófájl-információkat műszaki okok miatt (a honlap működőképességének és stabilitásának biztosítása), és biztonsági okok miatt (pl. a visszaélések vagy csalások felderítése érdekében) legfeljebb hét napig tároljuk el, ezt követően pedig törlésre kerülnek. Az IP címek a teljes biztonsági mentések során, legfeljebb négy hétre külön mentésre kerülnek, ezt követően pedig sor kerül törlésükre. Az eset végérvényes tisztázásáig nem törölhetők azok az adatok, amelyeknek megőrzése bizonyítási célból szükséges. 

Tárhely-szolgáltatónkkal adatkezelési megbízási szerződést kötöttünk. Ebben a szerződésben a szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az adatokat az általános adatvédelmi rendelettel összhangban kezeli, és biztosítja az érintett adatok védelmét.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja. A szükséges adatoknak a fenti cél elérése érdekében történő kezelése az említett előírás szerinti megalapozott érdek alapján történik. Az előírt, mindenre kiterjedő érdekmérlegelés során arra a következtetésre jutottunk, hogy nem valószínűsíthető a felhasználónak olyan meghatározó érdeke, ami az említett adatkezelés kizárását vonná maga után.

Sütik használata – általános információk

Az AOK sütinek (cookie) nevezett technológiát használ. A sütik olyan kisméretű fájlok, amelyek automatikusan létrejönnek böngészőjében, és elmentésre kerülnek végfelhasználói készülékére (laptop, táblagép, okostelefon, stb.). A sütik nem okoznak kárt végfelhasználói készülékében, nem tartalmaznak vírusokat, trójai programokat, vagy más jellegű káros szoftvereket. A süti olyan információkat tartalmaz, amelyek az alkalmazott specifikus végfelhasználói készülékkel összefüggésben keletkeznek. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek során közvetlen tudomást szereznénk kilétéről.

Ezen a honlapon két különböző fajtájú sütit használunk: az úgynevezett munkamenet-sütiket (munkamenetre vonatkoztatva), valamint az úgynevezett állandó sütiket, amelyek hosszabb időtartamon keresztül végfelhasználói készülékén maradnak. 

A honlapjainkon használt sütik jellemzően ún. First Party sütik. Itt olyan sütikről van szó, amelyeket közvetlenül a honlap üzemeltetője helyez el, és csak ő használja azokat. Ezen túlmenően ún. Third Party sütik is felhasználásra kerülhetnek. Ezek olyan sütik, amelyeket a honlapüzemeltető által megbízott szolgáltató helyez el. 

Böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy ne engedje meg a sütik elmentését. E funkcióval kapcsolatos részletes tájékoztatást a dokumentációban, vagy böngészője súgófájljában találhat. Vegye figyelembe, hogy egyes honlapokat, vagy honlaprészeket egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan használhat akkor, ha letiltja a sütik használatát.

Az alábbi részben bemutatjuk, hogy milyen sütiket használunk a honlap használata során.  

Műszakilag szükséges sütik

Ezen a honlapon olyan sütiket használunk, amelyek a honlap zavartalan megjelenítéséhez szükségesek. Ezek a műszakilag szükséges sütik már a honlap megnyitásakor elmentésre kerülnek végfelhasználói készülékére. Az alábbi sütik nélkül sajnos nem használhatja ezt a honlapot. Amennyiben a műszakilag szükséges sütikkel összefüggően személyes adatok kezelésére is sor kerül, úgy erre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja alapján kerül sor. A honlap zavartalan megjelenítéséhez ezen előírás szerinti jogos érdek fűződik. Az előírt, mindenre kiterjedő érdekmérlegelés során arra a következtetésre jutottunk, hogy nem valószínűsíthető a felhasználónak olyan meghatározó érdeke, ami az említett adatkezelés kizárását vonná maga után. A honlapon az alábbi műszakilag szükséges sütik kerülnek felhasználásra: 

A süti megnevezése: cookieconsent_status
Ez a süti a felhasználó konkrét hozzájáruló nyilatkozatának elmentésére szolgál, vagyis a felhasználó által kifejezetten kért, jelen honlap használatára irányuló sütibeállításra vonatkozik. Ez a süti 365 napig él. A fenti időszakot követően a süti automatikusan törlésre kerül. 

A süti megnevezése: cookieconsent_dismissed
Ez a süti azt az információt tárolja el, hogy a felhasználó már kapcsolatba került-e a honlap „süti reklámcsíkjával“. Csak így biztosítható az, hogy a felhasználó által kiválasztott sütibeállítás automatikusan megőrzésre kerüljön, és a felhasználó ne kerüljön szükségtelenül ismételt kapcsolatba a honlap „süti reklámcsíkjával“. Ez a süti 365 napig él. A fenti időszakot követően a süti automatikusan törlésre kerül. 

Marketingfunkcióval rendelkező sütik és alkalmazások

A marketingsütik információkat gyűjtenek honlapunk használatával és az ott tanúsított magatartással kapcsolatban. Többek között honlapunk különösen népszerű részeinek felderítésében segítenek számunkra. Segítségükkel honlapunk tartalmát még jobban testre tudjuk szabni, és javítani tudjuk kínálatunkat. A marketing-funkcióval rendelkező sütik is csak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulása alapján kerülnek elmentésre végfelhasználói készülékére. Hozzájárulását a jövetőre vonatkozó hatállyal, bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. Ehhez az alábbi hivatkozást használhatja: Kiválasztás

Adobe Experience Cloud

A marketing funkcióval rendelkező sütiket alapvetően az Adobe Experience Cloud webelemző szolgáltatás funkcióinak alkalmazásával összefüggésben használjuk. A szolgáltató az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Az Adobe Experience Cloud használatával kapcsolatos további tudnivalókat az Adobe innen letölthető tájékoztatójában olvashat. Az alábbi rész mutatja be, hogy az Adobe Experience Cloud használatával kapcsolatban milyen sütiket használunk: 

A süti megnevezése: AMCV
Ez a süti a honlap látogatójának Adobe Experience Cloud azonosítóját tárolja el. Ez olyan tartósan kiosztott azonosító szám, ami a honlaplátogatók kattintásaihoz hasonló adatok rögzítésére és elemzésére szolgál. A felhasználó előzetes hozzájárulásától függően ez a süti 24 hónapig él, ezt követően pedig automatikusan törlésre kerül. 

A süti megnevezése: s_gpv 
Ez a süti olyan különféle paramétereket/értékeket tárol el, amelyek ezen érték megőrzését szolgáló utánkövetésre szolgálnak. A süti élettartama megfelel a munkamenet időtartamának, vagyis annak az időnek, amit Ön a böngésző bezárása nélkül honlapunkon tölt, és a munkamenet lejártát követően automatikusan törlésre kerül. 

A süti megnevezése: s_sess
Ez a süti munkamenetre vonatkozó, analitikus információkat gyűjt, amelyeket az Adobe Analytics adatbázis dolgoz fel. A süti élettartama megfelel a munkamenet időtartamának, vagyis annak az időnek, amit Ön a böngésző bezárása nélkül honlapunkon tölt, és a munkamenet lejártát követően automatikusan törlésre kerül. 

A süti megnevezése: s_sq 
Ezt a sütit JavaScript-kód helyezi el és olvassa ki, abban az esetben, ha a aktiválva van a ClickMap-funkció vagy az Activity Map funkció A felhasználó által megnyitott, ezt megelőző hivatkozással kapcsolatban tartalmaz információkat. A süti élettartama megfelel a munkamenet időtartamának, vagyis annak az időnek, amit Ön a böngésző bezárása nélkül honlapunkon tölt, és a munkamenet lejártát követően automatikusan törlésre kerül. 

A süti megnevezése: s_cc 
Ezt a sütit JavaScript-kód helyezi el és olvassa ki, így állapítja meg a sütik aktiválását. Ezen túlmenően a honlap-látogató süti döntései átadásra kerülnek az Adobe részére. A süti élettartama megfelel a munkamenet időtartamának, vagyis annak az időnek, amit Ön a böngésző bezárása nélkül honlapunkon tölt, és a munkamenet lejártát követően automatikusan törlésre kerül. 

Az alkalmazások jogosultságai

Az AOK a biztosítottak számára számtalan alkalmazás használatát biztosítja. Az alkalmazás üzeméhez szükséges jogosultságokat, illetve szükséges hozzáféréseket és felhasználási feltételeket a megfelelő alkalmazásboltban ismerheti meg.

Az adatvédelmi nyilatkozat időállapota

Az adatvédelmi nyilatkozat időállapota: 2021.03.23.

A tartalom és az információk felelőse

Az AOK tájékoztatói kereszthivatkozásokat (linkeket) tartalmaznak más internetes megjelenésekhez, pl. együttműködő partnerek tartalmaihoz. A linkek elhelyezésekor a külső (idegen) tartalmak megvizsgálásra kerülnek a tekintetben, hogy polgári jogi  vagy büntetőjogi szempontból nem sértik-e a hatályos jogi normákat. Nem lehet kizárni azonban azt, hogy ezeket az információkat szolgáltatójuk utólagosan megváltoztatja. Amennyiben úgy véli, hogy a meghivatkozott külső oldalak sértik a hatályos jogszabályokat, vagy más módon illetlen tartalmakat tartalmaznak, úgy kérjük erre vonatkozó szíves tájékoztatását. Bejelentését megvizsgáljuk, és a külső hivatkozást adott esetben haladéktalanul eltávolítjuk. Az AOK nem felel a külső weboldalakon lévő tartalmakért és rendelkezésre állásukért.

Vegye figyelembe, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat csak az AOK internetes tartalmaira vonatkozik. A hivatkozott külső tartalmakra más adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések vonatkozhatnak. A hivatkozott honlap impresszumából tudhatja meg, hogy ki felel az adott megfelelő tartalomért.