Opieka pielęgnacyjna

Ubezpieczenie pielęgnacyjne AOK pomaga potrzebującym i ich rodzinom. Nie pozostawimy Państwa bez wsparcia.

Wszyscy Ubezpieczeni Kasy Chorych AOK są równocześnie Ubezpieczonymi Kasy Pielęgnacyjnej AOK. W ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym, AOK oferuje szeroki zakres świadczenia oraz pomoc osobom potrzebującym opieki długoterminowej jak i członkom ich rodzin.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo informacje w języku niemieckim na temat zasad ubezpieczenia pielęgnacyjnego, zakresu przysługujących świadczeń oraz wiele innych cennych informacji ogólnych o opiece pielęgnacyjnej.