Leczenie szpitalne

Refundacja kosztów leczenia szpitalnego oraz zabiegów ambulatoryjnych.

Leczenie stacjonarne

AOK refunduje koszty leczenia szpitalnego w pełnej wysokości oraz bez ograniczenia czasowego. O tym, czy zabieg można wykonać ambulatoryjnie lub czy wskazane jest leczenie szpitalne, decyduje Państwa lekarz. AOK finansuje zarówno świadczenia przed- jak i poszpitalne. Udział własny pacjenta w ramach współpłacenia wynosi 10 euro za każdy dzień pobytu, ale nie więcej niż 28 dni w roku.

Baza danych o szpitalach „AOK-Gesundheitsnavigator“

Przy pomocy bazy danych „AOK-Gesundheitsnavigator" możecie Państwo znaleźć odpowiedni szpital, który specjalizuje się w konkretnych zabiegach lub diagnozach. Podstawą tej bazy danych są raporty o jakości publikowane przez szpitale. Prosimy o podanie poszukiwanego zabiegu lub wyszukiwanie według części ciała oraz Państwa kodu pocztowego. Na stronie z wynikami znajdziecie Państwo porównawczy przegląd szpitali w okolicy miejsca zamieszkania. Ponadto możecie Państwo uzyskać również dalsze pomocne informacje na temat wyników leczenia w zakresie stawu biodrowego i kolanowego oraz operacji złamania szyjki kości udowej.  Informacje w bazie danych dostępne są tylko w języku niemieckim.

Dalsze informacje w języku niemieckim znajdziesz tutaj.

Opieka paliatywna

Ubezpieczeni AOK, którzy cierpią na nieuleczalną chorobę, mają prawo do opieki paliatywnej. Opieka ta odbywa się w formie specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej w znanym otoczeniu domowym lub w domu pielęgnacyjnym. Opieka paliatywna koncentruje się na terapii bólu oraz łagodzeniu silnie obciążających symptomów.

Hospicja

Hospicjum przyjmuje osoby nieuleczalnie chore oraz osoby umierające, jeżeli opieka ambulatoryjna oraz stacjonarna nie jest już wystarczająca. Opiekę medyczną przejmuje lekarz domowy. Ponadto oferujemy wsparcie dla członków rodzin. Również dzieci mogą być tak bardzo chore, ze wyzdrowienie nie będzie możliwe. Dzieci te, ich rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo otrzymają wsparcie w hospicjum dla dzieci.