Współpłacenie i ulgi

Przegląd ustawowych zasad współpłacenia oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonych.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież do 18 roku życia są zasadniczo zwolnione z obowiązku współpłacenia.

Dorośli

Wszyscy ubezpieczeni od 18 roku życia są zasadniczo zobowiązani do współpłacenia za świadczenia. Wysokość dopłat w ramach współpłacenia nie może przekroczyć 2 procent rocznych dochodów brutto. W przypadku osób przewlekle chorych, które z powodu tego samego ciężkiego schorzenia pozostają pod stałą opieką lekarską, górna granica obciążenia jest na poziomie 1 procenta dochodów brutto. Doradcy AOK pomogą Państwu stwierdzić, w jakim zakresie podlegacie Państwo obowiązkowi współpłacenia.