AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Ana sayfaya dön

Gizlilik Politikası

AOK, kişisel verileri korur ve hangi verilerin kaydedildiğini ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi verir. AOK veri gizliliği konusunda yasal düzenlemelere uyar. 

Ne zaman hangi verileri kaydettiğimizi ve bunları ne için kullandığımızı bilmeniz bizim için önemlidir. Aşağıda size, bu web sitesinin kullanımında gerçekleştirilen veri işlemelerini açıklıyoruz. Web sitesi üzerinden erişilebilen her giriş formunda ayrıca somut bir veri gizliliği bildirimi bulunmaktadır. Veri gizliliği haklarınıza ilişkin bilgileri her web sitesinin sonunda “Datenschutzrechte” (veri gizliliği hakları) bölümünde bulabilirsiniz. 

Veri gizliliği bilgilerimiz konusunda sorularınız veya notlarınız varsa, aşağıda verilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden memnuniyetle hizmetinizdeyiz. 

Sorumlu Yer ve İletişim Bilgileri

Bu web sitesi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiş olan veri işlemesi için, “Veri gizliliği hakları” bölümünde adı geçen AOK sorumludur. Bölümü burada veya bu web sitesinin sonunda bulabilirsiniz. Orada ayrıca iletişim bilgilerimizi ve kamusal veri koruma görevlisinin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.  

Web sitesinin görüntülenmesi ve kullanılması

AOK için Almanya’da merkezi bulunan bir barındırma hizmet sağlayıcısı, bu hizmetin bulunduğu sunucuya yapılan her erişim için veriler (sunucu log dosyaları olarak adlandırılır) toplar. Bu erişim verileri arasında: 

  • Erişilen web sitesinin adı 
  • dosya, 
  • görüntülenme tarih ve saati, 
  • aktarılan veri miktarı, 
  • başarılı görüntülenme hakkında bilgi 
  • Tarayıcı tipi ve versiyonu ile kullanıcının işletim sistemi, 
  • Yönlendirme URL'si (öncesinde ziyaret edilen sayfa) 
  • IP adresi ve sorgulayan hizmet sağlayıcı.

Log dosyası bilgileri teknik nedenler (web sitesinin işlevselliğinin ve stabilitesinin garanti edilmesi) ve güvenlik nedenleriyle (örn. kötüye kullanım veya dolandırıcılık faaliyetlerinin açığa çıkarılması için) maksimum yedi gün süreyle kaydedilir ve sonrasında silinir. Ek olarak IP adresleri, yedekleme çerçevesinde maksimum dört haftalığına kaydedilir ve sonrasında silinir. Daha fazla saklanması kanıt amacı nedeniyle gerekli olan veriler, ilgili olayın açıklığa kavuşturulmasına kadar silinmeden ayrı tutulur. 

Barındırma hizmet sağlayıcımız ile bir sipariş işleme sözleşmesi yaptık. Hizmet sağlayıcısı bu sözleşme ile, verileri veri güvenliği temel düzenlemesine uygun olarak işleyeceğini ve ilgili kişilerin haklarını koruyacağının güvencesini verir.

İşlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 nokta f’dir. Gerekli verilerin, anılan amaçlar için işlenmesi, bu düzenlemeye istinaden meşru ilgi olarak görülmelidir. Çıkarların genel olarak değerlendirilmesi, kullanıcıların öncelikli çıkarlarının bu veri işlemenin dışında tutulmamalarının varsayılması sonucunu doğurur.

Çerezlerin Kullanımı – Genel Bilgiler

AOK, çerezler olarak bilinen teknolojiyi kullanır. Çerezler, tarayıcınızın otomatik olarak oluşturduğu ve son kullanıcı cihazınızda (laptop, tablet, akıllı telefon vs.) kaydedilen küçük dosyalardır. Çerezler son kullanıcı cihazınızda hasara yol açmaz, virüs, trojan veya benzer zararlı yazılım barındırmaz. Çerez içerisinde, kullanılan ilgili spesifik cihaz ile bağlantılı olarak ilişkili bilgiler dosyalanır. Ancak bu, bununla doğrudan kimliğiniz hakkında bilgi edindiğimiz anlamına gelmez.

Bu web sitesi üzerinde iki farklı türde çerez kullanılır: oturum çerezi olarak adlandırılan çerezler (bir oturuma bağlı) ve daha uzun süreyle son kullanıcı cihazlarınıza konumlandırılan kalıcı çerezler. 

Bu web sitesinde kullanılan çerezlerin çoğu First Party (birinci taraf) çerezleri olarak adlandırılan çerezlerdir. Bunlar, bu web sitesinin işleticisi tarafından yerleştirilen ve sadece onun tarafından kullanılan çerezlerdir. Bunun yanı sıra Third Party (üçüncü taraf) çerezleri olarak adlandırılan çerezler de kullanılabilir. Bunlar, bir web sitesi işleticisi tarafından görevlendirilmiş olan bir hizmet sağlayıcısı tarafından yerleştirilen çerezlerdir. 

Tarayıcınızı, çerezlerin kaydedilmesine izin vermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonlar hakkındaki daha ayrıntılı bilgileri, dokümantasyonda veya tarayıcınızın yardım dosyasında bulabilirsiniz. Lütfen, çerezlerin kullanımını kısıtladığınızda bazı web sitelerini veya bunların bir bölümünü sadece kısıtlı veya hiç kullanamayacağınızı dikkate alın.

Aşağıda, hangi çerezlerin bu web sitesinin kullanımında somut olarak kullanıldığını aktarıyoruz.  

Teknik olarak zorunlu çerezler

A

Bu web sitesi üzerinde, web sitesinin sorunsuz sunulmasını sağlayabilmek için gerekli olan çerezler kullanılır. Bu teknik olarak zorunlu çerezler, henüz bu web sitesinin görüntülenmesi sırasında son kullanıcı cihazınıza yerleştirilir. Bu web sitesinin kullanımı, aşağıda listelenmiş olan çerezler kullanılmadan maalesef mümkün değildir. Bu teknik olarak zorunlu çerezler ile bağlantılı olarak, kişisel veriler de işlendiği takdirde bu, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 nokta f temelinde gerçekleşir. Bir web sitesinin sorunsuz olarak yayınlanması, bu düzenleme bakımından meşru ilgidir. Çıkarların genel olarak değerlendirilmesi, kullanıcıların öncelikli çıkarlarının bu veri işlemenin dışında tutulmamalarının varsayılması sonucunu doğurur. Aşağıdaki teknik olarak zorunlu çerezler, bu web sitesinde kullanılmaktadır: 

Çerezin tanımı: cookieconsent_status
Bu çerez, kullanıcının somut onay durumunun kaydedilmesine yarar, bunun anlamı, bu web sitesinin kullanımı için kullanıcı tarafından açıkça istenmiş olan çerez ayarıdır. Bu çerezin ömrü 365 gündür. Çerez, bu süre dolduktan sonra otomatik olarak silinir. 

Çerezin tanımı: cookieconsent_dismissed
Bu çerez, kullanıcının bu web sitesinin “Cookie Banner”’i (çerez afişi) ile etkileşime geçip geçmediğinin kaydedilmesine yarar. Sadece bu şekilde, kullanıcı tarafından seçilmiş olan çerez ayarının otomatik olarak korunması ve kullanıcının gereksiz yere yeniden “çerez afişi” ile karşılaşmaması sağlanır. Bu çerezin ömrü 365 gündür. Çerez, bu süre dolduktan sonra otomatik olarak silinir. 

Çerezler ve pazarlama fonksiyonlu uygulamalar

Pazarlama Çerezleri, web sitelerimiz üzerindeki kullanım şekilleri ve ziyaretçi davranışları hakkında bilgi almak için kullanılır. Bunlar bize ayrıca, web sitemizin özellikle revaçta olan alanlarını bulmamıza yardımcı olur. Bu sayede, web sitelerimizin içeriğini, ihtiyaçlara göre daha iyi uyarlayabilir ve sunumumuzu iyileştirebiliriz. Pazarlama fonksiyonlu çerezler de sadece sizin, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a’ya istinaden önceden açıkça izniniz sonrasında son kullanıcı cihazlarınıza yerleştirilir. Onayınızı her zaman gelecek için etkili olacak şekilde uyarlayabilir veya iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen bu linki takip edin: Seçim

Adobe Experience Cloud

Pazarlama fonksiyonlu çerezler Adobe Experience Cloud web analiz hizmeti fonksiyonları ile bağlantılı kullanılmaktadır. Sunucu, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe Experience Cloud kullanımı hakkındaki diğer bilgileri, Adobe’nin buradan erişilebilen açıklamalarından öğrenebilirsiniz. Hangi çerezlerin somut olarak Adobe Experience Cloud ile bağlantılı olarak kullanıldığını aşağıda sıraladık: 

Çerezin adı: AMCV 
Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin Adobe Experience Cloud ID’sini kaydeder. Bu, bu web sitesi ziyaretçilerinin tıklamaları gibi verilerin toplanması ve analizine yarayan, sürekli olarak atanmış olan bir kimlik numarasıdır. Kullanıcı bunun içerisinde önceden onay verdiği takdirde, bu çerezin ömrü 24 aydır ve bu sürenin dolmasından sonra otomatik olarak silinir. 

Çerezin adı: s_gpv 
Bu çerez, bu değeri korumak için izlemede kullanılan çeşitli parametreleri/değerleri saklar. Bu çerezin ömrü, oturumun süresine bağlıdır bunun anlamı, arada tarayıcınızı kapatmadan bu web sitesinde geçirdiğiniz süredir ve oturumun sonunda otomatik olarak silinir. 

Çerezin adı: s_sess 
Bu çerez, Adobe Analytics veritabanı tarafından işlenen, oturuma bağlı analitik bilgileri kaydeder. Bu çerezin ömrü, oturumun süresine bağlıdır bunun anlamı, arada tarayıcınızı kapatmadan bu web sitesinde geçirdiğiniz süredir ve oturumun sonunda otomatik olarak silinir. 

Çerezin adı: s_sq 
Bu çerez, ClickMap veya Activity fonksiyonu devreye alınmışsa, JavaScript kodu tarafından yerleştirilir ve okunur. Kullanıcı tarafından tıklanmış olan önceki linke ait bilgiler içerir. Bu çerezin ömrü, oturumun süresine bağlıdır bunun anlamı, arada tarayıcınızı kapatmadan bu web sitesinde geçirdiğiniz süredir ve oturumun sonunda otomatik olarak silinir. 

Çerezin adı: s_cc
Bu çerez, çerezlerin devreye alınıp alınmadığını tespit etmek için JavaScript kodu tarafından yerleştirilir ve okunur. Ayrıca, web sitesi ziyaretçisinin kararı Adobe’ye iletilir. Bu çerezin ömrü, oturumun süresine bağlıdır bunun anlamı, arada tarayıcınızı kapatmadan bu web sitesinde geçirdiğiniz süredir ve oturumun sonunda otomatik olarak silinir. 

Uygulamalar içerisindeki yetkiler

AOK, sigortalılarının kullanması için çok sayıda uygulama sunar. Bir uygulamanın çalıştırılması için olması gereken yetkiler veya gerekli erişimler ve kullanıcı şartlarını ilgili uygulama mağazasından öğrenebilirsiniz.

Bu gizlilik politikasının durumu

Bu gizlilik politikası 23.03.2021 tarihine aittir.

İçerikler ve bilgilerden sorumlu

AOK’nın bilgilendirme sunumu, başka internet sunumları, örn. işbiriği partnerlerine çapraz bağlantılar (linkler) içermektedir. Harici (yabancı) içerikler, linklerin konulmasından önce medeni kanun ve ceza kanunları hükümlerini ihlal etmediklerine dair kontrol edilir. Ancak bu içeriklerin sonradan ilgili sunucular tarafından değiştirilebileceği göz ardı edilemez. Linklenmiş harici sayfaların geçerli yasalara aykırı olduğu veya bunun dışında uygunsuz içerikleri olduğu kanaatindeyseniz, bunu bize lütfen bildirin. Uyarınızı kontrol edeceğiz ve gerektiğinde harici linki derhal sileceğiz. Buna göre AOK, linklenmiş olan harici internet sitelerinin içerikleri ve mevcudiyetinden sorumlu değildir.

Lütfen bu gizlilik politikasının sadece AOK’nın internet sunumları için geçerli olduğunu dikkate alın. Linklenmiş harici içerikler için farklı gizlilik politikaları ve veri güvenliği kuralları geçerli olabilir. İlgili sunumdan kimin sorumlu olduğunu, linklenmiş web sitesinin künyesinden öğrenebilirsiniz.