AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Zpět na domovskou stránku

Prohlášení o ochraně údajů

AOK chrání osobní údaje a poskytuje informace o tom, které údaje jsou uloženy a jak jsou používány. AOK dodržuje zákonná ustanovení o ochraně údajů.

Je pro nás důležité, abyste vždy věděli, kdy která data ukládáme a k čemu je používáme. Následně Vám popíšeme zpracování dat, které se provádí během používání této webové stránky. Každý vstupní formulář, který je přístupný prostřednictvím této webové stránky, obsahuje také konkrétní upozornění na ochranu údajů. Informace o Vašich právech na ochranu údajů naleznete na konci každé webové stránky pod bodem „Práva na ochranu údajů“.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k našim upozorněním na ochranu údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Odpovědný orgán a kontaktní údaje

Za zpracování údajů prováděné v souvislosti s používáním této webové stránky odpovídá AOK uvedená v rubrice „Práva na ochranu údajů“. Rubriku najdete zde nebo na konci této webové stránky. Tam také najdete naše kontaktní údaje a kontaktní údaje oficiálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Otevření webové stránky a její používání

Pro AOK shromažďuje poskytovatel hostingových služeb se sídlem v Německu údaje o každém přístupu k serveru, na kterém se tato služba nachází (tzv. protokolové soubory serveru). Mezi přístupové údaje patří:

  • název navštívené webové stránky
  • soubor
  • datum a čas otevření stránky
  • množství přenesených dat
  • oznámení o úspěšném načtení stránky
  • typ a verze prohlížeče a operační systém uživatele
  • URL odkazující stránky (dříve navštívená stránka)
  • IP adresa a dotazující se poskytovatel

Informace ze souboru přihlašovacího protokolu jsou z technických důvodů (zajištění funkčnosti a stability webové stránky) a z bezpečnostních důvodů (např. k vyšetřování zneužití nebo podvodných aktivit) uchovávány po dobu maximálně sedmi dnů a poté smazány. Během zálohování jsou kromě toho ukládány také IP adresy po dobu maximálně čtyř týdnů a poté jsou smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro důkazní účely, jsou vyloučeny z výmazu, dokud nebude příslušný incident definitivně objasněn.

S naším poskytovatelem hostingových služeb jsme uzavřeli smlouvu

o zpracovávání dat. Poskytovatel služeb se touto smlouvou zavazuje zpracovávat údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčených osob.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů nezbytných k dosažení uvedených účelů je třeba kvalifikovat jako oprávněný zájem ve smyslu tohoto nařízení. Vyžadované paušální vyvážení zájmů vede

k závěru, že nelze předpokládat převažující zájmy uživatelů na vyloučení tohoto zpracování údajů.

Používání souborů cookies – všeobecné informace

AOK používá technologii známou jako soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu atd.). Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho koncového zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware.     
V souborech cookie se ukládají informace, které jsou výsledkem spojení s konkrétním používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že budeme díky tomu okamžitě znát Vaši identitu.

Na této webové stránce se používají dva různé typy souborů cookie: takzvané session cookies (související s jednou relací) a trvalé soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení po delší dobu.

Většina souborů cookie používaných na této webové stránce jsou tzv. first party cookies (soubory cookie první strany). Jedná se o cookies, které jsou nastaveny přímo provozovatelem této webové stránky a jsou používány pouze jím. Kromě toho mohou být použity i tzv. third party cookies (cookies třetích stran). Jedná se     
o soubory cookie, které jsou nastaveny poskytovatelem služeb pověřeným provozovatelem webové stránky.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby nebylo ukládání cookies povoleno. Bližší informace o těchto funkcích najdete v dokumentaci nebo v souboru nápovědy Vašeho prohlížeče. Myslete prosím na to, že některé webové stránky nebo jejich části budete moci používat pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec, pokud vyloučíte používání souborů cookie.

V následujícím textu je popsáno, které soubory cookie se konkrétně používají během návštěvy této webové stránky.

Technicky nezbytné soubory cookie

Na této webové stránce se používají soubory cookie, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli tuto webovou stránku bezproblémově nabízet. Tyto technicky nezbytné soubory cookie se ukládají do Vašeho koncového zařízení už v okamžiku, kdy tuto webovou stránku otevřete. Využívání této webové stránky není bohužel bez použití níže uvedených cookies možné. Pokud jsou v souvislosti s těmito technicky nezbytnými soubory cookie zpracovávány také osobní údaje, děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Možnost bezproblémového zobrazování webové stránky je oprávněným zájmem ve smyslu tohoto nařízení. Vyžadované paušální vyvážení zájmů vede k závěru, že nelze předpokládat převažující zájmy uživatelů na vyloučení tohoto zpracování údajů. Na této webové stránce se používají následující technicky nezbytné soubory cookie:

Název souboru cookie: cookieconsent_status

Tento soubor cookie se používá k ukládání konkrétní formy souhlasu uživatele, tzn. nastavení souborů cookie, které si uživatel výslovně vyžádal pro používání této webové stránky. Životnost tohoto cookie je 365 dní. Po uplynutí této doby se cookie automaticky smaže.

Název souboru cookie: cookieconsent_dismissed

Tento soubor cookie se používá k uložení informace, jestli uživatel již interagoval

s „cookie bannerem“ této webové stránky. Pouze tak je zajištěno, že nastavení souborů cookie zvolené uživatelem bude automaticky zachováno a uživatel nebude znovu zbytečně konfrontován s „cookie bannerem“ této webové stránky. Životnost tohoto cookie je 365 dní. Po uplynutí této doby se cookie automaticky smaže.

Soubory cookie a aplikace s marketingovými funkcemi

Marketingové soubory cookie se používají k získávání informací o tom, jak se naše webové stránky používají, a o chování návštěvníků. Pomáhají nám mimo jiné také zjistit obzvlášť oblíbené oblasti naší webové stránky. Tímto způsobem můžeme obsah našich webových stránek lépe přizpůsobit Vašim potřebám a zlepšit naši nabídku. I soubory cookie s marketingovými funkcemi jsou uloženy do Vašeho zařízení pouze s Vaším předchozím výslovným souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli upravit nebo odvolat s účinností do budoucna. Pro změnu nastavení následujte prosím tento odkaz: Auswählen 

Adobe Experience Cloud

Soubory cookie s marketingovými funkcemi jsou využívány především v souvislosti

s používáním funkcí webové analytické služby Adobe Experience Cloud. Poskytovatelem je Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika. Další informace o používání Adobe Experience Cloud najdete v informacích Adobe dostupných zde. Níže je uvedeno, které soubory cookie se konkrétně používají ve spojení s Adobe Experience Cloud:

Název souboru cookie: AMCV

Tento soubor cookie ukládá Adobe Experience Cloud ID návštěvníka webové stránky. Zde se jedná o trvale přidělené identifikační číslo, které se používá ke shromažďování a analýze údajů, jako jsou kliknutí návštěvníků této webové stránky. Pokud s tím uživatel předem souhlasí, je životnost tohoto cookie 24 měsíců a po uplynutí této doby se automaticky smaže.

Název souboru cookie: s_gpv

Tento soubor cookie ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování, k udržení této hodnoty. Životnost tohoto cookie odpovídá době trvání relace, tzn. době, kterou strávíte na webové stránce, aniž byste mezitím zavřeli svůj prohlížeč, a po vypršení relace se automaticky smaže.


Název souboru cookie: s_sess

Tento soubor cookie ukládá s relací související analytické informace, které zpracovává databáze Adobe Analytics. Životnost tohoto cookie odpovídá době trvání relace, tzn. době, kterou strávíte na webové stránce, aniž byste mezitím zavřeli svůj prohlížeč, a po vypršení relace se automaticky smaže.

Název souboru cookie: s_sq

Tento soubor cookie je nastaven a čten kódem JavaScript, když je aktivována funkce ClickMap nebo funkce Activity Map. Obsahuje informace o předchozím odkazu, na který uživatel klikl. Životnost tohoto cookie odpovídá době trvání relace, tzn. době, kterou strávíte na webové stránce, aniž byste mezitím zavřeli svůj prohlížeč, a po vypršení relace se automaticky smaže.

Název souboru cookie: s_cc

Tento soubor cookie je nastaven a čten kódem JavaScript, aby se zjistilo, jestli jsou aktivovány soubory cookie. Kromě toho je rozhodnutí návštěvníka webové stránky

o souborech cookie předáno společnosti Adobe. Životnost tohoto cookie odpovídá době trvání relace, tzn. době, kterou strávíte na webové stránce, aniž byste mezitím zavřeli svůj prohlížeč, a po vypršení relace se automaticky smaže.

Oprávnění v aplikacích

AOK nabízí svým pojištěncům různé aplikace k používání. Oprávnění nebo nezbytné přístupy a podmínky použití potřebné pro provoz aplikace najdete v příslušném App Storu.

Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo naposledy aktualizováno 23.3.2021.

Zodpovědnost za obsah a informace

Informace nabízené AOK obsahují křížové odkazy (linky) na jiné internetové nabídky, např. od kooperačních partnerů. Při vložení odkazu byly externí (cizí) obsahy zkontrolovány, jestli neporušují platné normy občanského nebo trestního práva. Nelze však vyloučit, že tyto obsahy budou následně příslušnými poskytovateli změněny. Pokud se domníváte, že odkazované externí stránky porušují platné zákony nebo mají jinak nevhodný obsah, tak nám to prosím sdělte. Vaše oznámení ověříme a externí odkaz případně okamžitě odstraníme. V tomto ohledu AOK nenese odpovědnost za obsah a dostupnost odkazovaných externích webových stránek.

Upozorňujeme, že se toto prohlášení o ochraně údajů vztahuje pouze na internetové nabídky AOK. Na odkazovaný externí obsah se mohou vztahovat jiná ustanovení

o ochraně dat a jejich zabezpečení. Kdo je odpovědný za příslušnou nabídku, zjistíte v tiráži odkazované webové stránky.