Leki, środki lecznicze i pomocnicze

Środki lecznicze

Masaże, kąpiele, gimnastyka lecznicza, ergoterapia oraz terapia mowy – te i inne środki lecznicze są refundowane przez AOK, jeżeli są one medycznie niezbędne.

Aby otrzymać środki lecznicze potrzebne jest skierowanie od lekarza. Udział własny pacjenta wynosi 10 procent plus 10 euro za każdą receptę.

Środki pomocnicze

 

Aparaty słuchowe, protezy lub wózki inwalidzkie są przykładami środków pomocniczych, które wyrównują upośledzenie ruchowe lub prowadza do pomyślnego zakończenia terapii. Państwa AOK przejmuje koszty zakupu oraz niezbędne naprawy w ramach umownie ustalonych stawek.

Ustawowo określona wysokość udziału własnego w ramach współpłacenia wynosi 10 procent kosztów – jednak nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro.

Transport medyczny

O wyborze niezbędnego środka transportu decyduje lekarz. AOK refunduje koszty medycznie niezbędnego transportu w połączeniu z innym świadczeniem finansowanym przez kasę chorych,
jak na przykład karetka pogotowia, śmigłowiec lub taksówka. Udział własny pacjenta wynosi 10 procent kosztów, jednak nie mniej niż 5 euro (ale nie więcej niż koszt rzeczywisty transport) i nie
więcej niż 10 euro za jednorazowy przejazd.

Współpłacenie

Dzieci i młodzież
Dzieci i młodzież do 18 roku życia są zasadniczo zwolnione z współpłacenia.

Dorośli
Wszyscy ubezpieczeni od 18 roku życia są zasadniczo zobowiązani do współpłacenia za świadczenia. Wysokość dopłat w ramach współpłacenia nie może przekroczyć 2 procent rocznych dochodów brutto. W przypadku osób przewlekle chorych, które z powodu tego samego ciężkiego schorzenia pozostają pod stałą opieką lekarską, górna granica obciążenia jest na
poziomie 1 procenta dochodów brutto. Doradcy AOK pomogą Państwu stwierdzić, w jakim zakresie podlegacie Państwo obowiązkowi współpłacenia.

Dalsze informacje na temat współpłacenia (w języku niemieckim)