AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Ana sayfaya dön

Veri işleme ve haklarınıza dair bilgiler

Verileriniz AOK’da emin ellerde. AOK, sosyal güvenlik bilgilerinin gizliliğini (SGB I madde 35) muhafaza eder. 25 Mayıs 2018 tarihinde, müşteri olarak haklarınızı genişleten Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aşağıdaki bilgiler verilerinizin toplanması ve işlenmesine, ayrıca verilerinize bağlı haklarınıza dair size bir özet sunmaktadır.

 • Verilerinizi hangi amaçla ve hangi hukuki temelde işliyoruz?

  Dayanışma temelinde sağlık ve bakım sigortası hizmet kurumu olan AOK’nın görevi, sigortalılarının sağlıklarını korumak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak ya da sağlık durumlarını iyileştirmek ve ağır bakım ihtiyacı olup, dayanışma desteğine ihtiyacı olan hastalara yardım etmektir.

  Hizmetler ve diğer ödemeler, işveren ve sigortalılardan toplanan primlerle gerçekleşir.

  Yasal olarak belirlenen bu görevlerin yerine getirilmesini sağlayabilmek için AOK Federal Birliği gerekli verileri işler. Bu veriler yasal katılım yükümlülükleri (bkz. Birinci Sosyal Güvenlik Yasası (SGB I) madde 60 vd.) ya da bir onay sayesinde toplanır. Ayrıca AOK, Sosyal Güvenlik Yasası’na göre üçüncü şahıs ve kurumların (örn. işvereniniz ya da hizmet sunucularınız) verilerini de toplar. Eksik bir katılım, hizmet alımınızda dezavantajlara (yoksun bırakılma ya da geri alma) yol açabilir.

  Sağlık sigortası için veri işlemeye dair yasal dayanak SGB V madde 284, bakım sigortası için SGB XI madde 94’tür. Ayrıca AOK Federal Birliği’ne kişisel verilerin işlenmesi için diğer yasal dayanaklar doğrultusunda görevler verilmiştir. 

  Ayrıca AOK Federal Birliği belirli onay beyanlarına dayanarak verileri işler (EU-DSGVO madde 6, fıkra 1a).

 • Hangi verileri işliyoruz?

  Aşağıdaki verileri işliyoruz: 

  1. Kişisel bilgiler (örn. adres ve iletişim bilgileri, doğum tarihi) 
  2. Üyelik ve üyeliğe hazırlamayla ilgili bilgiler
  3. Tarife seçimleri ve bonus programlarına dair bilgiler
  4. Hizmet sunucuların ve diğer sözleşme ortaklarının bilgileri
  5. İlgililerin, şans oyunları katılımcılarının bilgileri
  6. Kampanyalar ve programlardan elde edilen bilgileri
 • Verilerinizi kimler alıyor?

  Veri aktarımları yasal hükümler çerçevesinde düzenli bir biçimde gerçekleşir: emeklilik ve kaza sigortası hizmet sunucuları, Federal İş Kurumu, sağlık sigortası tıbbi hizmeti, hizmet sunucular, sosyal yardım kurumları ve ödeme trafiği çerçevesinde finans kurumları, işverenler ve ödeme merkezleri. Ayrıca veriler sadece yasal olarak belirlenen münferit durumlarda SGB X madde 67d vd. uyarınca aktarılabilir (örn. emniyet kurumları, yerel ve mahalli yönetimler, vergi kurumları). 

  AOK, yasal görevlerini başka hizmet sunuculara, çalışma birliklerine ya da başka hizmet sağlayıcılara (özellikle hizmet verenler) yaptırabilir. 

  AOK Federal Birliği kişilerin yasalara uygun toplanan ve kaydedilen verilerini, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca başka bir yasal dayanak olduğu ya da ilgili kişinin onayı olduğu müddetçe başka amaçlar için kullanabilir ve işleyebilir.

 • Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

  Veriler, görevlerin uygulanması ve yasal olarak belirlenen muhafaza süresi (örn. SGB IV madde 110a, SGB V madde 304, SGB X madde 84, SGB XI madde 107) boyunca saklanır ve daha sonra silinir.