AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Kthehu në faqen kryesore

Impresumi

Përgjegjës për përmbajtjen

AOK-Bundesverband GbR 
Bordi ekzekutiv:  
Dr. Carola Reimann (Udhëheqese e Bordit) 
Jens Martin Hoyer (Zëvendës i kryetarit të bordit  
Rosenthaler Straße 31 
10178 Berlin 

Telefoni: 030 34646-0 
Telefaksi: 030 34646-2502 

http://www.aok-bv.de 

Kontakti i përgjithshëm: AOK-Bundesverband(at)bv.aok.de 
 
Partneri i shoqatës federale të AOK-së: 
AOK Baden-Württemberg 
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 
AOK Bremen/Bremerhaven 
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen 
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse 
AOK NordWest – Die Gesundheitskasse 
AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen 
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse 
AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse 

Autoriteti mbikëqyrës përgjegjës i Shoqatës Federale të AOK-së:
Departamenti i Senatit për Shëndetin, Infermierinë dhe Barazinë 
Oranienstraße 106 
10969 Berlin 
  
Informacion sipas § 36 VSBG: Ne nuk marrim pjesë në një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara një bordi arbitrazhi konsumator.

Sipas §13 SGB I, agjencitë e sigurimeve shoqërore janë të detyruara të informojnë popullatën brenda fushës së përgjegjësisë së tyre. Vepra duke përfshirë të gjitha pjesët e saj mbrohet nga e drejta e autorit. Çdo përdorim jashtë kufijve të ngushtë të ligjit për të drejtën e autorit pa pëlqimin e botuesit është i papranueshëm dhe i dënueshëm. Kjo vlen veçanërisht për riprodhimet, përkthimet, mikrofilmin dhe ruajtjen dhe përpunimin në sistemet elektronike

Vazhdo tek fotografia dëshmuese