AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Înapoi la pagina de start

Informații privind prelucrarea datelor și drepturile dumneavoastră

Datele dumneavoastră sunt în siguranță la AOK. Compania trebuie să păstreze confidențialitatea datelor personale (art. 35 din Codul social german SGB I). Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (RGPD), care întărește și mai mult drepturile dumneavoastră în calitate de client. Următoarele informații vă oferă o imagine de ansamblu asupra colectării și prelucrării datelor dvs. și asupra drepturilor aferente.

 • În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră și pe ce bază legală?

  În calitate de furnizor de asigurări de sănătate și de îngrijire pe termen lung bazate pe solidaritate, AOK are sarcina de a menține, de a restabili sau de a îmbunătăți starea de sănătate a asiguraților săi și de a oferi asistență persoanelor care necesită îngrijire, care din cauza gravității nevoii de îngrijire depind de un sprijin bazat pe solidaritate. 

  Serviciile și alte cheltuieli sunt finanțate prin colectarea contribuțiilor de la angajatori și de la membri. 

  Pentru a putea îndeplini aceste sarcini prevăzute de lege, AOK-Bundesverband prelucrează datele necesare în acest scop. Aceste date sunt colectate de la dumneavoastră pe baza obligațiilor legale de cooperare (a se vedea, printre altele, art. 60 și următoarele din Codul social german (SGB I)) sau a consimțământului dat. În plus, în conformitate cu Codul social, AOK primește și date de la terți (de exemplu, de la angajatorul dumneavoastră sau de la prestatorii de servicii). Lipsa de cooperare vă poate crea dezavantaje în ceea ce privește acordarea prestațiilor (refuzul sau retragerea prestațiilor).

  În cazul asigurărilor de sănătate, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor rezultă din art. 284 din Codul social V (SGB V), iar în cazul asigurărilor de îngrijire pe termen lung din art. 94 din Codul social XI (SGB XI). În plus, AOK-Bundesverband are atribuții și în temeiul altor dispoziții legale, care prevăd prelucrarea datelor cu caracter personal. 

  În afară de aceasta, AOK-Bundesverband prelucrează datele pe baza unor declarații explicite de consimțământ (art. 6 alin. 1a din RGPD).

 • Ce date prelucrăm?

  Prelucrăm următoarele categorii de date: 

  1. Date cu caracter personal (de exemplu, adresa și datele de comunicare, data nașterii) 
  2. Date privind calitatea de membru și inițierea acestei calități
  3. Date privind tarifele opționale și programele de acordarea unor bonusuri
  4. Date privind prestatorii de servicii și alți parteneri contractuali  
  5. Date ale părților interesate, ale participanților la concursuri
  6. Date din campanii și programe
 • Cine primește datele dumneavoastră?

  Datele sunt transferate în mod regulat în conformitate cu reglementările legale către: instituțiile de asigurări de pensii și de accidente, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Serviciul Medical al Casei de Asigurări de Sănătate, prestatorii de servicii, agențiile de asistență socială și, în cadrul operațiunilor de plată, către instituțiile financiare, angajatori și oficiile de plată. În afară de aceasta, datele pot fi transmise numai în cazurile individuale stabilite prin lege în conformitate cu art. 67d și urm. din Codul social X (SGB X) (de exemplu, către poliție, administrația locală și municipală, autoritățile fiscale). 

  Sarcinile legale ale AOK pot fi îndeplinite de un alt prestator de servicii, de grupuri de lucru sau de alți prestatori de servicii (în special procesatori de comenzi). 

  AOK-Bundesverband poate utiliza și prelucra în alte scopuri datele persoanelor vizate, colectate și stocate în mod legal, în măsura în care există un alt temei juridic în acest sens în conformitate cu Codul social sau consimțământul expres al persoanei vizate.

 • Cât timp stocăm datele dumneavoastră?

  Datele sunt stocate pentru îndeplinirea sarcinilor și conform duratei de păstrare prevăzute de lege (de exemplu, art. 110a din SGB IV, art. 304 din SGB V, art. 84 din SGB X, art. 107 din SGB XI), după care vor fi șterse.