AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Powrót do strony głównej

Privacy Policy

AOK chroni dane osobowe i informuje o tym, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób są one wykorzystywane. AOK przestrzega ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. 

Zależy nam na tym, abyś zawsze wiedział(a), kiedy przechowujemy poszczególne dane i do czego je wykorzystujemy. Poniżej opisujemy operacje przetwarzania danych, które są przeprowadzane podczas korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej. Każdy dostępny poprzez stronę internetową formularz wprowadzania danych zawiera również konkretną informację o ochronie danych. Informacje o swoich prawach dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz na dole każdej strony internetowej w punkcie „Prawa dotyczące ochrony danych”. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych informacji o ochronie danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. 

Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest wymieniona w sekcji „Prawa dotyczące ochrony danych” AOK. Sekcję tę znajdziesz tutaj lub na dole niniejszej strony internetowej. Tam też znajdziesz nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych. 

Wywoływanie i korzystanie ze strony internetowej

Na zlecenie AOK dostawca usług hostingowych z siedzibą w Niemczech gromadzi dane dotyczące każdego połączenia z serwerem, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Do danych dostępowych zaliczają się: 

  • nazwa wywołanej strony internetowej, 
  • plik, 
  • data i godzina wywołania, 
  • ilość przesyłanych danych, 
  • komunikat o pomyślnym wywołaniu, 
  • typ przeglądarki internetowej wraz z wersją oraz system operacyjny użytkownika, 
  • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona), 
  • adres IP i dostawca wysyłający żądanie.

Informacje z plików dziennika ze względów technicznych (zapewnienie funkcjonalności i stabilności strony internetowej) oraz ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużyć lub oszustw) są przechowywane maksymalnie przez siedem dni, a następnie usuwane. Dodatkowo w ramach kopii zapasowej adresy IP są przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy. 

Zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Poprzez tę umowę usługodawca zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych niezbędnych do osiągnięcia wyżej wymienionych celów należy zakwalifikować jako uzasadniony interes w rozumieniu tego przepisu. Z oferowanego ogólnego wyważenia interesów wynika, że nie należy zakładać nadrzędnych interesów użytkowników w wyłączeniu niniejszego przetwarzania danych.

Korzystanie z plików cookie – Informacje Ogólne

AOK wykorzystuje technologię znaną jako pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.). Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym, z którego korzystasz. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: tzw. pliki cookie sesji (związane z jedną sesją) oraz trwałe pliki cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym na dłuższy czas. 

Pliki cookie używane na tej stronie to głównie tzw. first party cookies. Są to pliki cookie, które są umieszczane bezpośrednio przez operatora tej strony internetowej i wykorzystywane wyłącznie przez niego. Ponadto mogą być wykorzystywane tzw. third party cookies. Są to pliki cookie, które są umieszczane przez usługodawcę świadczącego usługi na zlecenie operatora strony internetowej. 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zapisywanie plików cookie nie było dozwolone. Szczegółowe informacje na temat tych funkcji znajdziesz w dokumentacji lub pliku pomocy swojej przeglądarki. Pamiętaj, że korzystanie z niektórych stron internetowych lub ich części może być dostępne tylko w ograniczonym zakresie lub nie będzie możliwe w ogóle, jeśli wykluczysz stosowanie plików cookie.

Poniżej wyjaśniamy, które pliki cookie są używane podczas korzystania z tej strony internetowej.  

Technicznie niezbędne pliki cookie

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z witryny bez zakłóceń. Te technicznie niezbędne pliki cookie są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym już w momencie wywołania tej strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez stosowania wymienionych poniżej plików cookie nie jest niestety możliwe. O ile w związku z tymi technicznie niezbędnymi plikami cookie przetwarzane są również dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możliwość wyświetlania strony internetowej bez zakłóceń stanowi uzasadniony interes w rozumieniu tego przepisu. Z oferowanego ogólnego wyważenia interesów wynika, że nie należy zakładać nadrzędnych interesów użytkowników w wyłączeniu niniejszego przetwarzania danych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące technicznie niezbędne pliki cookie: 

Nazwa pliku cookie: cookieconsent_status
Ten plik cookie służy do zapisywania konkretnego statusu zgody użytkownika, tj. ustawienia pliku cookie, którego użytkownik wyraźnie zażądał dla korzystania z tej strony internetowej. Długość życia tego pliku cookie wynosi 365 dni. Po upływie tego czasu plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Nazwa pliku cookie: cookieconsent_dismissed
Ten plik cookie służy do zapamiętywania, czy użytkownik korzystał już z „banera plików cookie” na tej stronie. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że wybrane przez użytkownika ustawienia plików cookie zostaną automatycznie zachowane i że użytkownik nie będzie niepotrzebnie ponownie konfrontowany z „banerem plików cookie” tej strony internetowej. Długość życia tego pliku cookie wynosi 365 dni. Po upływie tego czasu plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Pliki cookie i aplikacje pełniące funkcje marketingowe

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do uzyskiwania informacji na temat sposobu korzystania i zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych. Pomagają nam one m.in. w identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej strony internetowej. W ten sposób możemy lepiej dostosować zawartość naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i ulepszać naszą ofertę. Również pliki cookie z funkcjami marketingowymi są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu kliknij na ten link: Wybierz

Adobe Experience Cloud

Pliki cookie z funkcjami marketingowymi są wykorzystywane głównie w związku z korzystaniem z funkcji usługi analizy sieci Adobe Experience Cloud. Dostawcą jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Więcej informacji o wykorzystywaniu Adobe Experience Cloud możesz znaleźć w dostępnych tutaj objaśnieniach Adobe. Poniżej opisujemy, które pliki cookie są wykorzystywane w związku z Adobe Experience Cloud: 

Nazwa pliku cookie: AMCV 
Ten plik cookie przechowuje identyfikator Adobe Experience Cloud osoby odwiedzającej stronę internetową. Jest to na stałe przypisany numer identyfikacyjny, który służy do gromadzenia i analizowania danych, takich jak kliknięcia od odwiedzających tę stronę. O ile użytkownik wyraził wcześniej zgodę na ten plik cookie, jego długość życia wynosi 24 miesiące i po upływie tego okresu plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Nazwa pliku cookie: s_gpv 
Ten plik cookie przechowuje różne parametry/wartości stosowane przy śledzeniu w celu utrzymania tej wartości. Długość życia tego pliku cookie odpowiada czasowi trwania sesji, czyli czasowi, jaki spędzasz na stronie internetowej bez zamykania w międzyczasie przeglądarki, a po wygaśnięciu sesji plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Nazwa pliku cookie: s_sess 
Ten plik cookie przechowuje informacje analityczne związane z sesją, które są przetwarzane przez bazę danych Adobe Analytics. Długość życia tego pliku cookie odpowiada czasowi trwania sesji, czyli czasowi, jaki spędzasz na stronie internetowej bez zamykania w międzyczasie przeglądarki, a po wygaśnięciu sesji plik cookie jest automatycznie usuwany.   

Nazwa pliku cookie: s_sq 
Ten plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod JavaScript, gdy aktywowany jest zakres funkcji ClickMap lub Activity Map. Zawiera on informacje o poprzednim linku, który został kliknięty przez użytkownika. Długość życia tego pliku cookie odpowiada czasowi trwania sesji, czyli czasowi, jaki spędzasz na stronie internetowej bez zamykania w międzyczasie przeglądarki, a po wygaśnięciu sesji plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Nazwa pliku cookie: s_cc 
Ten plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod JavaScript w celu ustalenia, czy pliki cookie są aktywowane. Ponadto decyzja dotycząca plików cookie osoby odwiedzającej stronę jest przekazywana do Adobe. Długość życia tego pliku cookie odpowiada czasowi trwania sesji, czyli czasowi, jaki spędzasz na stronie internetowej bez zamykania w międzyczasie przeglądarki, a po wygaśnięciu sesji plik cookie jest automatycznie usuwany. 

Uprawnienia w aplikacjach

AOK oferuje swoim ubezpieczonym członkom szereg aplikacji, z których mogą oni korzystać. Informacje o koniecznych do korzystania z aplikacji uprawnieniach lub wymaganych dostępach oraz o warunkach użytkowania możesz znaleźć w odpowiednim App Store.

Aktualność niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualne na dzień 23.03.2021 r.

Odpowiedzialność za treści i informacje

Oferta informacyjna AOK zawiera odsyłacze (linki) do innych ofert internetowych, np. partnerów współpracujących. Podczas tworzenia linku sprawdzono, czy zewnętrzne (obce) treści nie naruszają obowiązujących norm prawa cywilnego lub karnego. Nie można jednak wykluczyć, że treści te zostaną później zmienione przez poszczególnych dostawców. Jeśli uważasz, że strony zewnętrzne, do których prowadzą linki, naruszają obowiązujące prawo lub zawierają inne nieodpowiednie treści, prosimy o poinformowanie nas o tym. Sprawdzimy Twoją informację i w razie potrzeby natychmiast usuniemy link zewnętrzny. W związku z tym AOK nie ponosi odpowiedzialności za treść i dostępność zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki.

Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie ofert internetowych AOK. Dla treści zewnętrznych, do których prowadzą linki, mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych. Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za daną ofertę znajdziesz w stopce redakcyjnej strony podanej w linku.