AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Zpět na domovskou stránku

Prohlášení o přístupnosti

Spolkový svaz pojišťoven AOK se snaží zpřístupnit své webové stránky a mobilní aplikace v souladu s BITV 2.0 (nařízení o dostupných informačních technologiích) a německým zákonem o rovnosti osob se zdravotním postižením (BGG).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zuwanderer.aok.de 

v německé verzi.

Stav slučitelnosti s požadavky

Webová stránka je částečně slučitelná s BITV 2.0 a BGG kvůli následujícím optimalizacím, ke kterým ještě dojde.

Nepřístupný obsah

Bohužel nebylo možné nabídnout současné webové stránky tak, aby byly zcela přístupné. V současné době se zde pracuje na zlepšení přístupnosti. K tomu však prosíme o trochu strpení, protože bude nutné v rámci plánovaného opětovného spuštění webových stránek provést rozsáhlé změny v programování.

Obsah popsaný níže není přístupný z následujících důvodů:

  • Strukturální syntaxe HTML není zcela soudržná.
  • Barevné schéma zčásti nesplňuje požadované minimální kontrasty. To platí i pro některé stavy fokusu.
  • Cíl odkazů nelze vždy jednoznačně odvodit z textů odkazů (tlačítka „Zjistit více").
  • Dokumenty PDF nejsou v současné době přístupné.
  • Pokud není při vyhledávání pobočky zadáno PSČ, nevypíše se žádné chybové hlášení.

Vytvoření tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 2. září 2020. Test shody byl založen na 60 testovacích krocích testu BITV: testen.bitv-test.de/index.php

Prohlášení bylo naposledy zkontrolováno dne 2. září 2020.

 

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu k přístupnosti a případné další nedostatky nám můžete zaslat e-mailem:

Nahlásit nepřístupnost

Váš požadavek zpracovává:

AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Str. 31
10178 Berlin

Prosazování práva

Pro případ, že veřejná místa nesplní své povinnosti vyplývající z BITV 2.0 a BGG ani poté, co poskytly zpětnou vazbu, stanoví BGG postup nezávislé rozhodčí komise. Pokud jste byli znevýhodněni nedostatečně přístupným uspořádáním této digitální nabídky, kontaktujte prosím rozhodčí komisi BGG:

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

(Rozhodčí komise podle zákona o rovnosti osob se zdravotním postižením u komisaře spolkové vlády pro potřeby osob se zdravotním postižením)
Mauerstraße 53
10117 Berlin

Telefon: 030 18 527 2805
Fax: 030 18 527-2901
E-mail: info(at)schlichtungsstelle-bgg.de 
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de