AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Povratak na početnu stranicu

Izjava o zaštiti podataka

AOK štiti lične podatke i informiše o tome koji podaci se pohranjuju i kako se koriste. AOK se pridržava zakonskih odredbi o zaštiti podataka.

Važno nam je da u svakom trenutku znate kada pohranjujemo određene podatke i za šta ih koristimo. U nastavku vam predstavljamo obradu podataka koja se provodi tokom korištenja ove web-stranice. Svaki obrazac za unos kojem se može pristupiti putem web-stranice sadrži i određenu obavijest o zaštiti podataka. Informacije o vašim pravima na zaštitu podataka možete pronaći na dnu svake web-stranice pod tačkom „Prava na zaštitu podataka”.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili komentara o našim obavijestima o zaštiti podataka slobodno nam se obratite u bilo kojem trenutku koristeći dolje navedene podatke za kontakt.

Voditelj obrade i podaci za kontakt

AOK naveden u odjeljku „Prava na zaštitu podataka” odgovoran je za obradu podataka koja se provodi u okviru korištenja ove web-stranice. Odjeljak možete pronaći ovdje ili na dnu ove web-stranice. Tu ćete također pronaći naše podatke za kontakt te podatke za kontakt službenika za zaštitu podataka.

Pristupanje i korištenje web-stranice

Za AOK pružatelj hosting usluga sa sjedištem u Njemačkoj prikuplja podatke o svakom pristupu serveru na kojem se odgovarajuća usluga nalazi (tzv. server log datoteke). Podaci o pristupu uključuju: 

  • naziv web-stranice kojoj se pristupa, 
  • datoteku, 
  • datum i vrijeme pristupa, 
  • količinu prenesenih podataka, 
  • poruku o uspješnom pristupu, 
  • vrstu i verziju pretraživača te operativni sistem korisnika, 
  • referentni URL (prethodno posjećena stranica), 
  • IP adresu i pružaoca usluga koji šalje zahtjev.

Iz tehničkih (osiguranje funkcionalnosti i stabilnosti web-lokacije) i sigurnosnih razloga (npr. radi istrage zloupotrebe ili prevare) podaci iz log datoteka pohranjuju se najviše sedam dana te se zatim brišu. Osim toga, IP adrese se pohranjuju najviše četiri sedmice pri izradi sigurnosne kopije te se potom brišu. Podaci čije je dalje pohranjivanje potrebno u svrhu dokazivanja izuzeti su iz brisanja dok se dotični incident konačno ne razjasni. 

S našim pružaocem hosting usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Ovim ugovorom pružalac usluga osigurava obradu podataka u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka i garantuje zaštitu prava ispitanika.

Pravnu osnovu za obradu predstavlja član 6. stav 1. tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada podataka koja je potrebna za postizanje navedenih ciljeva klasifikuje se kao legitimni interes u smislu ove uredbe. Potrebna opšta procjena interesa dovodi do toga da se ne smiju prihvatiti važniji interesi korisnika za isključenjem ove obrade podataka.

Korištenje kolačića – opšte informacije

AOK koristi tehnologiju poznatu kao kolačići. Kolačići su male datoteke koje vaš pretraživač automatski stvara i koje se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju (laptopu, tabletu, pametnom telefonu itd.). Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju i ne sadrže viruse, trojance ili drugi zlonamjerni softver. U kolačiću se pohranjuju podaci koji nastaju u vezi s određenim krajnjim uređajem koji se koristi. Međutim, to ne znači da ćemo time odmah saznati vaš identitet.

Na ovoj web-stranici koriste se dvije različite vrste kolačića: takozvani kolačići sesije (povezani sa sesijom) i trajni kolačići, koji se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju duže vrijeme. 

Većina kolačića koji se koriste na ovoj web-stranici su takozvani kolačići prve strane. To su kolačići koje direktno postavlja i isključivo koristi upravitelj ove web-stranice. Mogu se koristiti i takozvani kolačići treće strane. To su kolačići koje postavlja pružalac usluga kojeg je angažovao upravitelj web-stranice. 

Svoj pretraživač možete namjestiti tako da nije dopušteno spremanje kolačića. Više informacija o ovim funkcijama možete pronaći u dokumentaciji ili pomoćnoj datoteci vašeg pretraživača. Imajte na umu da neke web-stranice ili njihove dijelove nećete uopšte moći koristiti ili ćete ih moći koristiti samo uz određena ograničenja ako isključite korištenje kolačića.

U nastavku prikazujemo koji se kolačići konkretno upotrebljavaju tokom korištenja ove web-stranice.

Tehnički potrebni kolačići

Na ovoj web-stranici koriste se kolačići koji su nužni za prikazivanje web-stranice bez smetnji. Ovi tehnički potrebni kolačići pohranjuju se na vašem krajnjem uređaju već u trenutku pristupa ovoj web-stranici. Ovu web-stranicu, nažalost, ne možete koristiti bez upotrebe kolačića navedenih u nastavku. Ako se u vezi s ovim tehnički potrebnim kolačićima obrađuju i lični podaci, to će se učiniti na temelju člana 6. stava 1. tačke f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Mogućnost prikazivanja web-stranice bez smetnji legitiman je interes u smislu ove uredbe. Potrebna opšta procjena interesa dovodi do toga da se ne smiju prihvatiti važniji interesi korisnika za isključenjem ove obrade podataka. Na ovoj web-stranici koriste se sljedeći tehnički potrebni kolačići: 

Naziv kolačića: cookieconsent_status
Ovaj kolačić se koristi za pohranu konkretnog statusa saglasnosti korisnika odnosno postavke kolačića koju je korisnik izričito zatražio za korištenje ove web-stranice. Vijek trajanja ovog kolačića iznosi 365 dana. Nakon isteka tog perioda kolačić se automatski briše. 

Naziv kolačića: cookieconsent_dismissed
Ovaj kolačić se koristi za pohranu informacije o tome da li se korisnik već susreo s „bannerom za kolačiće” na ovoj web-stranici. To je jedini način da se osigura da se postavka kolačića koju je korisnik odabrao automatski zadrži i da se korisnik više nepotrebno ne susreće s „bannerom za kolačiće” na ovoj web-stranici. Vijek trajanja ovog kolačića iznosi 365 dana. Nakon isteka tog perioda kolačić se automatski briše. 

Kolačići i aplikacije s marketinškim funkcijama

Marketinški kolačići koriste se za dobivanje informacija o načinu korištenja naših web-stranica i ponašanju posjetilaca na našim web-stranicama. Oni nam, između ostalog, pomažu da identifikujemo posebno popularna područja naše web-lokacije. Tako možemo bolje prilagoditi sadržaj naše web-lokacije vašim potrebama i poboljšati našu ponudu. Kolačići s marketinškim funkcijama također se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju samo uz vašu izričitu prethodnu saglasnost u smislu člana 6. stava 1. tačke a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svoj pristanak možete prilagoditi ili opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Da biste to učinili, slijedite ovu vezu: Odaberi 

Adobe Experience Cloud

Kolačići s marketinškim funkcijama uglavnom se koriste u kombinaciji s upotrebom funkcija mrežnog analitičkog servisa Adobe Experience Cloud. Pružalac usluge je Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska. Za više informacija o korištenju mrežnog analitičkog servisa Adobe Experience Cloud pogledajte ovdje dostupne verzije Adobea. U nastavku su navedeni kolačići koji se konkretno koriste u kombinaciji s mrežnim analitičkim servisom Adobe Experience Cloud: 

Naziv kolačića: AMCV
Ovaj kolačić pohranjuje Adobe Experience Cloud ID posjetioca web-stranice. Ovo je trajno dodijeljen identifikacijski broj koji se koristi za prikupljanje i analizu podataka kao što su klikovi posjetilaca ove web-stranice. Ako se korisnik s tim unaprijed složi, vijek trajanja ovog kolačića iznosi 24 mjeseca te se on automatski briše nakon isteka tog perioda. 

Naziv kolačića: s_gpv
Ovaj kolačić pohranjuje različite parametre/vrijednosti koje se koriste tokom praćenja kako bi se ova vrijednost zadržala. Vijek trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije tj. vremenu koje provedete na web-stranici bez zatvaranja pretraživača te se on automatski briše nakon isteka sesije. 


Naziv kolačića: s_sess
Ovaj kolačić pohranjuje analitičke informacije vezane za sesiju koje obrađuje baza podataka Adobe Analytics. Vijek trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije tj. vremenu koje provedete na web-stranici bez zatvaranja pretraživača te se on automatski briše nakon isteka sesije. 
  

Naziv kolačića: s_sq
Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd kada je aktivirana funkcija ClickMap ili funkcija Activity Map. On sadrži informacije o prethodnoj vezi na koju je korisnik kliknuo. Vijek trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije tj. vremenu koje provedete na web-stranici bez zatvaranja pretraživača te se on automatski briše nakon isteka sesije. 

Naziv kolačića: s_cc
Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd kako bi se utvrdilo jesu li kolačići aktivirani. Osim toga, odluka posjetioca web-stranice o kolačićima prenosi se na Adobe. Vijek trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije tj. vremenu koje provedete na web-stranici bez zatvaranja pretraživača te se on automatski briše nakon isteka sesije. 

Ovlaštenja u aplikacijama

AOK svojim osiguranicima nudi razne aplikacije za korištenje. Informacije o ovlaštenjima odnosno pristupima potrebnim za rad aplikacije i uslovima korištenja možete saznati u odgovarajućem App-Storeu.

Verzija ove Izjave o zaštiti podataka

Ova Izjava o zaštiti podataka zadnji put je ažurirana 23. marta 2021. godine.

Odgovornost za sadržaj i informacije

Informacije koje nudi AOK sadrže unakrsne reference (veze) na druge internetske ponude kao što su ponude partnera. Vanjski (strani) sadržaj je provjeren pri postavljanju veze kako bi se utvrdilo da li krši primjenjive propise u pogledu građanskog ili kaznenog prava. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da odgovarajući pružaoci usluga naknadno promijene taj sadržaj. Ako smatrate da povezane vanjske stranice krše primjenjive zakone ili na neki drugi način imaju neprimjeren sadržaj, obavijestite nas o tome. Provjerit ćemo vašu napomenu i po potrebi odmah ukloniti vanjsku vezu. U tom pogledu AOK nije odgovoran za sadržaj i dostupnost povezanih vanjskih internetskih stranica.

Imajte na umu da se Izjava o zaštiti podataka primjenjuje samo na internetske ponude zdravstvenog osiguranja AOK. Za povezani vanjski sadržaj mogu vrijediti druge odredbe o zaštiti i sigurnosti podataka. Ko je odgovoran za odgovarajuću ponudu možete saznati u impresumu povezane web-stranice.