AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Обратно към началната страница

Декларация за защита на данните

AOK защитава личните данни и Ви информира относно това, кои данни се запаметяват и как се използват. AOK се придържа към законовите регулации за защита на данните. 

За нас е важно, по всяко време Вие да знаете, кога какви данни се запаметяват и за какво се използват. По-долу Ви представяме обработките на данни, които се извършват при използване на този уебсайт. Всеки формуляр за въвеждане, до който се достига от уебсайта, съдържа и допълнително конкретно указание за защита на данните. Указания за Вашите права свързани със защитата на данни ще намерите в края на всеки уебсайт под точка „Права свързани със защитата на данни“. 

Ако имате въпроси или забележки към нашите указания за защита на данните, ние по всяко време ще бъдем на Ваше разположение на посочените по-долу данни за контакт.

Responsible body and contact details

За свързаната с използването на този уебсайт обработка на данни е отговорна посочената в рубриката „Права свързани със защитата на данни“ AOK. Рубриката ще откриете тук или в края на този уебсайт. Там ще откриете и нашите данни за контакт както и данните за контакт на пълномощниците от институциите.

Извикване и използване на уебсайта

Извикване и използване на уебсайта

Един доставчик на хостинг услуги със седалище в Германия събира за AOK данни при всеки достъп до сървъра, на който се намира тази служба (така наречен лог файл на сървъра). Към данните за достъп спадат: 

  • име на извикания уебсайт, 
  • файл, 
  • дата и час на повикване, 
  • прехвърлено количество данни, 
  • съобщение за извършено повикване, 
  • тип браузер както и версия както и операционна система на потребителя, 
  • URL на изпращащия домейн (посетен преди това сайт), 
  • IP-адрес и подаващ запитването провайдър.

По технически причини (гарантиране на функционалността и стабилността на уебсайта) и от съображения за безопасност (напр. за разясняване на действия свързани със злоупотреба или измама) информацията от лог файлове се съхранява максимум седем дни и след това се изтрива. В допълнение в хода на архивирането IP-адресите се запаметяват за максимум четири седмици и след това се изтриват. Данните, чието но-нататъшно съхранение е необходимо за доказателствени цели, се изключват от изтриване до окончателното изяснявани на съответния инцидент. 

Ние сме сключили с нашия доставчик на хостинг услуги договор за обработка на поръчки. С този договор доставчикът на услуги гарантира, че ще обработва данните в съзвучие с Общия регламент за защита на данните и че е гарантирана защитата на правата на засегнатите лица.

Правно основание за обработката е чл. 6 абз. 1 буква f на Общия регламент за защита на данните. Обработката на необходимите данни за постигане на посочените цели се разглежда като основателен интерес по смисъла на този регламент. Предлаганата обща преценка на интересите стига до резултата, че не може да се приеме преимуществен интерес на потребителите за изключване на тази обработка на данни.

Използване на бисквитки – Обща информация

AOK използва технология известна като бисквитки. Бисквитките са малки файлове, които Вашият браузер съставя автоматично и които се съхраняват на Вашето крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.). Бисквитките не повреждат Вашето крайно устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която се получава във връзка със специфично използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние получаваме непосредствени познания за Вашата идентичност.

На този уебсайт се използват два различни видове бисквитки: така наречените бисквитки за сесии (отнасящи се към една сесия) както и постоянни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за по-продължителни периоди от време. 

При бисквитките използвани на този уебсайт става въпрос предимно за така наречените бисквитки на първи страни (First Party). Тук става въпрос за бисквитки, които се разполагат на този уебсайт директно от оператора и се използват само от него. Освен това могат да бъдат използвани и т.нар. бисквитки на трети страни (Third Party). Тук става въпрос за бисквитки, които се разполагат от ангажирани от оператора на уебсайта доставчици на услуги. 

Вие можете да настроите Вашия браузер така, че да не е позволено запаметяване на бисквитки. Допълнителна информация за тези функции ще откриете в документацията или в помощния файл на Вашия браузер. Моля да вземете под внимание, че някои уебсайтове или части от тях ще могат да се използват само с ограничения или изобщо да не се използват, ако е изключено използването на бисквитки.

По-долу ще покажем, кои бисквитки конкретно се използват при посещение на този уебсайт.

Технически необходими бисквитки

На този уебсайт се използват бисквитки, които са необходими, за да може да се предлага уебсайтът безпроблемно. Тези технически необходими бисквитки се запазват на Вашето крайно устройство още в момента на извикване на този уебсайт. Използването на този уебсайт за съжаление не е възможно без употреба на изброените по-долу бисквитки. Ако във връзка с тези технически необходими бисквитки се обработват и лични данни, това се извършва въз основа на чл. 6 абз. 1 буква f на Общия регламент за защита на данните. Безпроблемното изобразяване на един уебсайт е основателен интерес по смисъла на този регламент. Предлаганата обща преценка на интересите стига до резултата, че не може да се приеме преимуществен интерес на потребителите за изключване на тази обработка на данни. На този уебсайт се използват следните технически необходими бисквитки: 

Обозначение на бисквитката: cookieconsent_status
Тази бисквитка служи за запаметяване на конкретното състояние на съгласие на потребителя, т.е. на изрично желаната от потребителя настройка на бисквитките за използване на този уебсайт. Срокът за използване на тази бисквитка е 365 дни. След изтичане на този период от време бисквитката се изтрива автоматично. 

Обозначение на бисквитката: cookieconsent_dismissed
Тази бисквитка служи за запаметяване, дали потребителят вече си е взаимодействал с „банера за бисквитки“ на този уебсайт. Само така може да се гарантира, че избраната от потребителя настройка на бисквитките ще се запази автоматично и че потребителят няма отново да се конфронтира ненужно с „банера за бисквитки“ на този уебсайт. Срокът за използване на тази бисквитка е 365 дни. След изтичане на този период от време бисквитката се изтрива автоматично. 

Бисквитки и приложения с маркетингови функци

Поставят се маркетинг бисквитки, за да се получи информация за начина на използване и поведението на потребителите на нашите уебсайтове. Те между другото ни помагат да установим особено популярните диапазони на нашия уебсайт. По този начин можем по-добре да адаптираме съдържанието на нашия уебсайт към Вашите потребности и да подобрим нашата оферта. Бисквитките с маркетингови функции също се запазват на Вашето крайно устройство само след Вашето предварително изрично съгласие по смисъла на чл. 6 абз. 1 буква а на Общия регламент за защита на данните. Вие можете по всяко време да адаптирате или да отмените Вашето съгласие с въздействие за бъдеще време. За целта моля следвайте този линк: Избор

Adobe Experience Cloud

Бисквитки с маркетингови функции принципно се прилагат във връзка с използването на функции на службата за уеб анализи Adobe Experience Cloud. Провайдър е Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Допълнителна информация за използването на Adobe Experience Cloud можете да видите в изпълненията на Adobe, които могат да бъдат извикани. По-долу сме показали, какви бисквитки конкретно се използват във връзка с Adobe Experience Cloud: 

Обозначение на бисквитката: AMCV
Тази бисквитка запаметява Adobe Experience Cloud ID на посетителя на уебсайта. Тук става въпрос за трайно причислен идентификационен номер, който служи за регистриране и анализ на данни като кликвания на посетители на този уебсайт. Ако потребителят е дал предварителното си съгласие за това, срокът за използване на тази бисквитка е 24 месеца и след изтичане на този срок се изтрива автоматично. 

Обозначение на бисквитката: s_gpv
Тази бисквитка запаметява различни параметри/стойности, които се използват при проследяването, за да се запази тази стойност. Срокът за използване на тази бисквитка съответства на продължителността на сесията, т.е. на времето, което прекарвате на уебсайта, без междувременно да затваряте Вашия браузер, и се изтрива автоматично след изтичане на сесията. 

Обозначение на бисквитката: s_sess
Тази бисквитка запаметява свързаната със сесията аналитична информация, която се обработва от базата данни Adobe Analytics. Срокът за използване на тази бисквитка съответства на продължителността на сесията, т.е. на времето, което прекарвате на уебсайта, без междувременно да затваряте Вашия браузер, и се изтрива автоматично след изтичане на сесията. 

Обозначение на бисквитката: s_sq
Тази бисквитка се поставя и се чете от кода JavaScript, когато са активирани функционалност ClickMap или функционалност Activity Map. Тя съдържа информация за предходния линк, на който е кликнал потребителят. Срокът за използване на тази бисквитка съответства на продължителността на сесията, т.е. на времето, което прекарвате на уебсайта, без междувременно да затваряте Вашия браузер, и се изтрива автоматично след изтичане на сесията. 

Обозначение на бисквитката: s_cc
Тази бисквитка се поставя и се чете от кода JavaScript, за да установи, дали има активирани бисквитки. Освен това решението за използване на бисквитки на посетителя на уебсайта се предава на Adobe. Срокът за използване на тази бисквитка съответства на продължителността на сесията, т.е. на времето, което прекарвате на уебсайта, без междувременно да затваряте Вашия браузер, и се изтрива автоматично след изтичане на сесията.

Правомощия в приложения

AOK предоставя на осигурените лица множество приложения, които те могат да използват. Необходимите за работата на едно приложение правомощия или необходимите достъпи можете да узнаете в съответния магазин за приложения.

Версия на настоящата декларация за защита на данните

Версията на настоящата декларация за защита на данните е от 23.3.2021.

Отговорност за съдържания и информация

Информационните оферти на AOK съдържат напречни препратки (линкове) към други Интернет оферти, напр. на партньори, с които си сътрудничим. Външните (чужди) съдържания при поставяне на линка са проверени по отношение на това, дали не са в нарушения на валидни стандарти съответстващи на гражданското или наказателното право. Не може обаче да бъде изключено, че тези съдържания в последствия няма да бъдат променени от съответните провайдъри. Ако сте на мнение, че свързаните с линкове външни страници са в нарушение на валидното право или притежават други неподобаващи съдържания, моля да ни съобщите това. Ние ще проверим Вашата забележка и евентуално незабавно ще отстраним външния линк. В това отношение AOK не носи отговорност за съдържанията и наличността на свързаните с линкове външни Интернет страници.

Моля вземете под внимание, че настоящата декларация за защита на данните важи само за Интернет оферти на AOK. За свързаните с линкове външни съдържания могат да са в сила други регулации за защита на данните и безопасност на данните. Кой носи отговорност за съответната оферта, ще узнаете в Правна информация на свързания с линк уебсайт.