Składki

Po wprowadzeniu jednolitych składek w kasach chorych o wyborze kasy decydują serwis i oferowane świadczenia.

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost wzrasta w 2024 do poziomu 17,3 %, co wynika ze wrostu składki dodatkowej do poziomu 2,7 %. Średnia wysokość składki dodatkowej z wszystkich kas chorych w Niemczech wynosi na początku 2024 r.: 1,7 %. Ogólnoniemiecki wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z wyższych kosztów świadczeń zdrowotnych, kryzysu demograficznego oraz bezpośrednich kosztów walki z pandemią koronwirusa. Wzrost składki w AOK Nordost wynika dodatkowo z przejęcia przez ustawodawcę naszych rezerw finansowych, wzrostu wydatków na koszty leczenia szpitalnego, wzrost cen leków, wrost wynagrodzenia lekarzy oraz braku wyrównania kosztów leczenia osób pobierających Bürgergeld. 

Od 01.01.2024 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech, które są finansowane przez pracodawcę i pracownika, wynosi:*

 Składka (Udział pracodawcy / Udział pracownika)  
Ubezpieczenie zdrowotne  14,6% + 2,7 %  (8,65 % / 8,65 %)  
Ubezpieczenie emerytalne 18,60 % (9,30 % / 9,30 %)  
Ubezpieczenie od bezrobocia 2,60 % (1,30 % / 1,30 %)  
Ubezpieczenie pielęgnacyjne  3,40 %  (1,70 % / 1,70 %)  
Ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób bezdzietnych  4,0 % (1,70 % / 2,3 % )  

Składką ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego objęte są maksymalnie dochody do 5.175,00 euro miesięcznie i 62.100,00 euro rocznie.

* w przypadku pracy w formie Minijob (do 538 euro) lub Gleitzone (od 538,01 euro do 2.000,00 euro) obowiązują inne stawki.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz objętych ubezpieczeniem dobrowolnym.

Granicą dochodów, powyżej której kończy się obowiązek ubezpieczeniowy, a zaczyna się tzw. wolność ubezpieczeniowa, czyli prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem ustawowym a prywatnym, to kwota 69.300,00 euro (miesięcznie: 5.775,00 euro). Podstawą do obliczenia wysokości składki są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony, np. przychód z działalności gospodarczej, z wynajmu lokali lub renta/emerytura. Od tych dochodów obliczana jest składka w wysokości 14 % + 2,7 % (bez prawa do zasiłku chorobowego) lub 14,6 % + 2,7 % ( z prawem do zasiłku chorobowego od siódmego tygodnia choroby).

Wysokość składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiada stawkom podanym w tabeli powyżej i wynosi 3,40 % (osoby z dziećmi) i 4,00 % (osoby bezdzietne).

Podobnie jak w przypadku pracowników najemnych, składką objęte są maksymalnie dochody do 5.175,00 euro miesięcznie.

Od 2024 r. dolna granica dochodów, od której oblicza się składki na ubezpieczenie dla ubezpieczonych dobrowolnie wyniesie w miesiącu  1.178,33 euro. W związku z tym minimalna składka zdrowotna wyniesie  196,78 euro miesięcznie, a z prawem do zasiłku chorobowego od 7 tygodnia choroby: 203,85 euro. Maksymalna składka zdrowotna liczona od górnej granicy dochodów w miesiącu  5.175,00 euro wyniesie 864,23 euro miesięcznie i  895,28 euro z prawem do zasiłku chorobowego. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne wyniesie 40,06 euro i dla osób bezdzietnych 47,13 euro, a maksymalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne 175,95 euro miesięczenie, a dla bezdzietnych  207,00 euro miesięcznie.

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat wysokości składek oraz podstaw ich obliczania znajdziecie Państwo tutaj.