AOK Logo

Stopka redakcyjna

Oferta Informacyjna AOK Nordost – Die Gesundheitskasse

AOK Nordost – die Gesundheitskasse
Brandenburger Straße 72
14467 Potsdam
Niemcy

Forma prawna: samorządna jednostka prawa publicznego

Uprawnieni do reprezentowania:

Daniela Teichert  
Prezes Zarządu AOK Nordost 

Hans-Joachim Fritzen  
Wiceprezes Zarządu AOK Nordost 

Kontakt:

AOK blisko Ciebie (informacje w języku niemieckim)
AOK-Service-Telefon: 0800 2650800*
AOK-Service-Fax: 0800 2650900*
E-Mail: impressum(at)nordost.aok(.)de
(* numer bezpłatny w przypadku połączenia z niemieckich sieci stacjonarnych i komórkowych)

Z zagranicy:
Telefon: +49 331 2772-1111
Fax: +49 331 2772-22992
(opłata zgodnie z taryfą zagranicznego operatora)

Właściwy urząd nadzorujący w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego:

Ministerstwo Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandeburgia

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Potsdam
Niemcy

Właściwy urząd nadzorujący w zakresie ubezpieczenia pielęgnacyjnego:
Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Kraju Związkowego Brandeburgia

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2
14467 Potsdam
Niemcy

Numer identyfikacyjny podatnika VAT

DE 275390265

Numer IK (numer identyfikacyjne ubezpieczenia społecznego): 109519005

Podane informacje (impressum) obowiązują również dla stron AOK Nordost – die Gesundheitskasse w serwisach: Facebook, Instagram, Youtube i Twitter.

Produced by queo

Prawa autorskie zdjęć – o ile nie jest to inaczej zaznaczone – należą do AOK. Kopiowanie i używanie bez zezwolenia, zarówno do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, bez uprzedniej zgody właściciela praw jest zabronione.

© AOK Nordost – Die Gesundheitskasse

Na podstawie §13 SGB I instytucje zabezpieczenia społecznego są zobowiązane w ramach swoich zadań do działań informacyjnych. Treść z całą zawartością podlega ochronie prawem autorskim. Każde wykorzystanie poza granicami wyznaczonymi prawem autorskim z pominięciem zgody wydawnictwa jest zabronione i sankcjonowane prawnokarnie. Odnosi się to w szczególności do zwielokrotniania, tłumaczenia, mikrofilmowania, zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.