AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Powrót do strony głównej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Związek federalny AOK-Bundesverband dokłada wszelkich starań, aby jego strony internetowe i aplikacje mobilne były dostępne bez barier zgodnie z rozporządzeniem w sprawie technologii informacyjnych bez barier (BITV 2.0) i niemiecką ustawą
o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych (BGG).

Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej zuwanderer.aok.de, w jej wersji niemieckojęzycznej.

Stan zgodności z wymaganiami

Strona nie jest w pełni kompatybilna z BITV 2.0 i BGG z powodu prac optymalizacyjnych, które są jeszcze w toku.

Treści niespełniające wymagań dostępności bez barier

Niestety, nie było możliwości przygotowania tej strony internetowej jako dostępnej bez barier w pełnym zakresie. Obecnie trwają prace nad poprawą dostępności. Prosimy jednak o cierpliwość, gdyż w związku z planowanym obecnie odnowieniem strony, niezbędna będzie obszerna ingerencja w programowanie.

Treści wymienione poniżej nie są dostępne bez barier z następujących powodów:

  • Strukturalna składnia języka HTML nie jest w pełni spójna.
  • Schemat kolorystyczny częściowo nie spełnia wymaganych minimalnych kontrastów. Dotyczy to również niektórych ustawień ostrości.
  • Cel linków nie zawsze można jednoznacznie wywnioskować z tekstów linków (przyciski "Dowiedz się więcej").
  • Dokumenty PDF nie są obecnie dostępne bez barier.
  • W przypadku niewprowadzenia kodu pocztowego podczas wyszukiwania oddziału stacjonarnego, nie wyświetla się komunikat o błędzie.

Opracowanie niniejszego oświadczenia o dostępności

Niniejsze oświadczenie zostało opracowane w dniu 2 września 2020 r.
Kontrola zgodności opierała się na 60 etapach testu BITV: testen.bitv-test.de/index.php

Oświadczenie zostało ostatnio sprawdzone w dniu 2 września 2020 r.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Mogą Państwo wysłać do nas e-mail z informacją zwrotną dotyczącą dostępności bez barier i ewentualnych wszelkich innych utrudnień:

Zgłoszenie bariery

Państwa sprawa jest rozpatrywana przez:

AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Str. 31
10178 Berlin

Procedury egzekwowania przepisów

W przypadku, gdy instytucje publiczne nie wypełniają swoich obowiązków wynikających z BITV 2.0 i BGG, nawet po otrzymaniu informacji zwrotnej, BGG przewiduje procedurę za pośrednictwem niezależnego organu mediacyjnego.

Jeśli poczuli się Państwo pokrzywdzeni w związku z niewystarczającym zaprojektowaniem niniejszej oferty cyfrowej pod kątem jej dostępności bez barier, to prosimy o kontakt z organem mediacyjnym BGG:

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Mauerstraße 53
10117 Berlin

Nr telefonu: 030 18 527 2805
Faks: 030 18 527-2901
Adres e-mail: info(at)schlichtungsstelle-bgg.de
Strona internetowa: www.schlichtungsstelle-bgg.de