AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Povratak na početnu stranicu

Informacije o obradi podataka i vašim pravima

Uz društvo AOK, koje je dužno čuvati socijalne podatke (čl. 35. Knjige I njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB)), vaši su podaci u sigurnim rukama. Od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka Europske unije (EU GDPR) koja dodatno štiti vaša prava kao klijenta. Sljedeće informacije pružit će vam uvid u prikupljanje i obradu vaših podataka te s time povezana prava.

 • U koju svrhu i na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše podatke?

  Kao nositelj solidarnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći, AOK ima zadatak očuvati i vratiti izgubljeno zdravlje svojih osiguranika te poboljšavati njihovo zdravstveno stanje, ali i pružiti pomoć onima kojima je potrebna njega i koji su ovisni o solidarnoj podršci zbog ozbiljnosti potrebe za njegom. 

  Usluge i ostali troškovi financiraju se naplatom doprinosa od poslodavaca i članova. 

  Kako bi mogla obavljati ove zakonom propisane zadatke, Savezna udruga AOK obrađuje podatke koji su za to potrebni. Ti se podaci prikupljaju od vas na temelju zakonskih obveza sudjelovanja (pogledajte, između ostalog, čl. 60. i kasnije članke Knjige I njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB)) ili privole. Osim toga, prema njemačkom Socijalnom zakoniku, AOK također prima podatke trećih strana (npr. podatke vašeg poslodavca ili pružatelja usluga). Nesudjelovanje se može negativno odraziti na pružanje usluga (odbijanje ili uskraćivanje usluga). 

  Pravna osnova za obradu podataka za zdravstveno osiguranje proizlazi iz čl. 284. Knjige V Socijalnog zakonika (SGB V), a za osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći iz čl. 94. Knjige XI Socijalnog zakonika (SGB XI). Zadaci za koje je potrebna obrada osobnih podataka dodjeljuju se Saveznoj udruzi AOK i u skladu s drugim zakonskim propisima. 

  Osim toga, Savezna udruga AOK obrađuje podatke na temelju izričitih izjava o privoli (čl. 6. st. 1. a EU GDPR-a).

 • Koje podatke obrađujemo?

  Obrađujemo sljedeće kategorije podataka: 

  1. osobne podatke (npr. podatke o adresi i kontaktu, datum rođenja), 
  2. podatke o članstvu i inicijaciji članstva, 
  3. podatke o fakultativnim tarifama i bonus programima, 
  4. podatke pružatelja usluga i drugih ugovornih partnera, 
  5. podatke potencijalnih klijenata, sudionika nagradnih igara
  6. podatke iz akcija i programa.
 • Tko dobiva vaše podatke?

  Podaci se redovito dostavljaju u okviru zakonskih propisa: nositeljima mirovinskog osiguranja i osiguranja od nezgode, Saveznoj agenciji za rad (Bundesagentur für Arbeit), medicinskoj službi zdravstvenog osiguranja, pružateljima usluga, pružateljima socijalne pomoći te u okviru platnog prometa financijskim ustanovama, poslodavcima i mjestima uplate. Osim toga, podaci se smiju prosljeđivati samo u pojedinačnim slučajevima određenim zakonom u skladu s čl. 67. d i kasnijim člancima Knjige X njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB) (npr. policijskim službama, lokalnoj i općinskoj upravi, poreznoj upravi). 

  AOK može izvršavati svoje zakonske zadatke putem drugih nositelja usluga, radnih skupina ili pružatelja usluga (osobito izvršitelja obrade). 

  Savezna udruga AOK može upotrebljavati i obrađivati zakonito prikupljene i pohranjene podatke ispitanika u druge svrhe, pod uvjetom da za to postoji druga pravna osnova prema njemačkom Socijalnom zakoniku ili izričita privola ispitanika.

 • Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

  Podaci se pohranjuju u svrhu obavljanja zadataka za vrijeme trajanja zakonom propisanih razdoblja čuvanja (npr. čl. 110. a Knjige IV njemačkog Socijalnog zakonika (SGB IV), čl. 304. Knjige V njemačkog Socijalnog zakonika (SGB V), čl. 84. Knjige X njemačkog Socijalnog zakonika (SGB X), čl. 107. Knjige XI njemačkog Socijalnog zakonika (SGB XI)), nakon čega se brišu.