AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Povratak na početnu stranicu

Informacije o obradi podataka i vašim pravima

Uz društvo AOK, koje je dužno čuvati socijalne podatke (čl. 35. Knjige I njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB)), vaši podaci su u sigurnim rukama. Od 25. maja 2018. godine primjenjuje se Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske unije (EU GDPR) koja dodatno štiti vaša prava kao klijenta. Sljedeće informacije pružit će vam uvid u prikupljanje i obradu vaših podataka te povezana prava u vezi s tim.

 • U koju svrhu i na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše podatke?

  Kao nosilac solidarnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći, AOK ima zadatak da očuva i vrati izgubljeno zdravlje svojih osiguranika te da poboljša njihovo zdravstveno stanje, ali i da pruži pomoć onima kojima je potrebna njega i koji su ovisni o solidarnoj podršci zbog ozbiljnosti potrebe za njegom. 

  Usluge i ostali troškovi se finansiraju naplatom doprinosa od poslodavaca i članova. 

  Kako bi moglo obavljati ove zakonom propisane zadatke, Savezno udruženje AOK obrađuje podatke koji su za to potrebni. Ti podaci se prikupljaju od vas na temelju zakonskih obaveza učestvovanja (pogledajte, između ostalog, čl. 60. i kasnije članove Knjige I njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB)) ili pristanka. Osim toga, prema njemačkom Socijalnom zakoniku, AOK također prima podatke trećih strana (npr. podatke vašeg poslodavca ili pružaoca usluga). Neučestvovanje se može negativno odraziti na pružanje usluga (odbijanje ili uskraćivanje usluga). 

  Pravna osnova za obradu podataka za zdravstveno osiguranje proizlazi iz čl. 284. Knjige V Socijalnog zakonika (SGB V), a za osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći iz čl. 94. Knjige XI Socijalnog zakonika (SGB XI). Zadaci za koje je potrebna obrada ličnih podataka dodjeljuju se Saveznom udruženju AOK i u skladu s drugim zakonskim propisima. 

  Osim toga, Savezno udruženje AOK obrađuje podatke na temelju izričitih izjava o pristanku (čl. 6. st. 1. a EU GDPR-a).

 • Koje podatke obrađujemo?

  Obrađujemo sljedeće kategorije podataka: 

  1. lične podatke (npr. podatke o adresi i kontaktu, datum rođenja), 
  2. podatke o članstvu i inicijaciji članstva, 
  3. podatke o fakultativnim tarifama i bonus programima, 
  4. podatke pružaoca usluga i drugih ugovornih partnera, 
  5. podatke potencijalnih klijenata, učesnika nagradnih igara,
  6. podatke iz akcija i programa.
 • Ko dobiva vaše podatke?

  Podaci se redovno dostavljaju u okviru zakonskih propisa: nosiocima penzijskog osiguranja i osiguranja od nezgode, Saveznoj agenciji za rad (Bundesagentur für Arbeit), medicinskoj službi zdravstvenog osiguranja, pružaocima usluga, pružaocima socijalne pomoći te u okviru platnog prometa finansijskim ustanovama, poslodavcima i mjestima uplate. Osim toga, podaci se smiju prosljeđivati samo u pojedinačnim slučajevima određenim zakonom u skladu s čl. 67. d i kasnijim članovima Knjige X njemačkog Socijalnog zakonika (Sozialgesetzbuch, SGB) (npr. policijskim službama, lokalnoj i općinskoj upravi, poreznoj upravi). 

  AOK može izvršavati svoje zakonske zadatke putem drugih nosilaca usluga, radnih grupa ili pružalaca usluga (posebno izvršilaca obrade). 

  Savezno udruženje AOK može upotrebljavati i obrađivati zakonito prikupljene i pohranjene podatke ispitanika u druge svrhe, pod uslovom da za to postoji druga pravna osnova prema njemačkom Socijalnom zakoniku ili izričiti pristanak ispitanika.

 • Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

  Podaci se pohranjuju u svrhu obavljanja zadataka za vrijeme trajanja zakonom propisanih perioda čuvanja (npr. čl. 110. a Knjige IV njemačkog Socijalnog zakonika (SGB IV), čl. 304. Knjige V njemačkog Socijalnog zakonika (SGB V), čl. 84. Knjige X njemačkog Socijalnog zakonika (SGB X), čl. 107. Knjige XI njemačkog Socijalnog zakonika (SGB XI)), nakon čega se brišu.